اخبار برگزیده

کوتاه ترين داستان

کوتاه ترين داستانِ منظوم جهان
عيادت از بيمار


يکي بر سر ناخوشي مي گريست


چو صبح آمد او مُرد و بيمار زيست !


 


  سعدي – شاعر و نويسنده ايراني


                            588671  ه. ش


                                                                                                                                                


کوتاه ترين داستان

کوتاه ترين  داستان

کوتاه ترين داستان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها